Strefa Jasło

Finanse Dom Zdrowie – Informacje

Budowlane

Adaptacje projektów typowych domów jednorodzinnych

Adaptacja podstawowa projektu jest to dostosowanie pod względem architektoniczno – budowlanym do wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunków lokalizacji domu Adaptacja .projektu typowego jest konieczna, aby otrzyma pozwolenie na budowę. Dokumenty niezbędne do wykonania Adaptacji Projektu Gotowego Domu: – projekt domu lub garażu w 4 egzemplarzach – mapę geodezyjną do celów projektowych (zakupiona w biurze geodezyjnym zlokalizowanego najczęściej w okolicach urzędu gminy lub urzędu miasta ), – Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku braku takiej decyzji Wypis i Wyrys z Miejscowego Zagospodarowania Planu Przestrzennego, wydanego przez organ właściwy – Warunki techniczne przyłączy: elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego, wodociągowego (w zaleśności od posiadanych przyłączy). – W niektórych przypadkach konieczna jest także zgoda właściwego urzędu wojewódzkiego na odrolnienie działki Jeśli więc projekt nam odpowiada, ale rozważamy możliwość podpiwniczenia domu, innego rozmieszczenia okien czy sposobu wykończenia elewacji, powinieneś sprawdzić w opisie projektu (informacja ta umieszczona jest na początku opisu), czy jest na to zgoda autora. Autorzy z góry dopuszczają zmiany, które nie wpływają na wygląd zewnątrzny budynku – jego bryłę i elewacje. Zmiany w projekcie gotowym. Przy zakupie większości projektów Inwestor otrzymuje zgodę in blanco na przeprowadzenie niektórych zmian. Najczęściej dotyczą one dostosowania domu do lokalnych warunków gruntowych, zmian podpiwniczenia, drobnych zmian w rozmieszczeniu okien i drzwi, zmian instalacji.

Na inne zmiany trzeba uzyskać – najczęściej bezpłatnie – zgodę autora projektu. Zmiany skąplikowane, wiążące się ze znaczącymi kosztami wykonania rozwiązań zamiennych to przede wszystkim: zmiany w konstrukcji budynku, np: zmiana konstrukcji stropu, zamiana budynku parterowego bez poddasza na parterowy z poddaszem użytkowym, zmiana wymiarów domu powodująca konieczność zmiany konstrukcji dachu, stropów i podciągów, zmiana technologii z murowej na szkieletową, likwidacja bądź przesuwanie ścian nośnych budynku, zmiana materiału, która prowadzi do zmiany grubości ścian, powoduje już konieczność innego rozwiązania niektórych detali, np. w partii cokołowej, zmiana ściany jednowarstwowej na dwu- lub trójwarstwową (i odwrotnie) zwykle wymaga gruntownego przeprojektowania ścian, fundamentów i stropów oraz zmiany sposobu oparcia konstrukcji dachowej i należy już do kategorii zmian trudnych oraz inne, nieuwzględnione powyżej, które wpływają bezpośrednio na czasochłonność wykonania adaptacji. Adaptacja rozszerzona projektu jest to przystosowanie pod względem architektoniczno – budowlanym do indywidualnych potrzeb Inwestora . Architekt adaptujący może wprowadzić wszelkie modyfikacje na życzenie Inwestora, pamiętając o tym, że projekty domów typowych podlegają ochronie prawa autorskiego i na wszystkie (wyszczególnione) zmiany potrzebna jest zgoda z podpisem autora projektu. Zmiany łatwe do wprowadzenia Do zmian łatwych do przeprowadzenia wprowadzanych do projektu można zaliczyć min. : zmianę wielkości i usytuowania okien oraz drzwi, zmianę układu ścian działowych (lub ich likwidację), zmianę materiałów wykończeniowych i wymianę niektórych materiałów na inne o takich samych parametrach (np. bloczków betonu komórkowego na pustaki ceramiczne o tym samym wymiarze lub wełny mineralnej na styropian) Jeżeli planowane zmiany wykraczają poza zgodę udzielona w dokumentacji, potrzebna jest pisemna zgoda autora projektu. Aby mieć pewność, że będzie mozna ja wprowadzić najlepiej zwrócić się z taką prośbą przed zakupem projektu.

Bloger, człowiek o otwartym umyśle. Miłośnik sportów ekstremalnych, smacznej kawy i festiwali muzycznych.