Strefa Jasło

Finanse Dom Zdrowie – Informacje

Finanse

Małe firmy a bankructwo osobiste

Kiedy mówimy o upadłości małych firm, nie ma dużej różnicy między upadłością osobistą a upadłością małej firmy, jeśli firma nie jest korporacją. Ogólnie rzecz biorąc, upadłość to prawna droga dla korporacji lub osób fizycznych do uzyskania ulgi w niespłacalnych poziomach długów.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości zaczyna obowiązywać „zawieszenie postępowania”, które uniemożliwia wierzycielom niezabezpieczonym wszczęcie lub kontynuowanie czynności prawnych przeciwko wierzycielowi w celu odzyskania długów. W przypadku upadłości konsumenckiej zawieszenie postępowania uniemożliwia (na przykład) wierzycielowi zajęcie wynagrodzenia dłużnika.

W przypadku wierzycieli niezabezpieczonych zawieszenie postępowania wyrównuje szanse, tak aby jeden wierzyciel nie uzyskał przewagi nad innymi w zakresie spłaty zadłużenia. Należy pamiętać, że postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte przez niezabezpieczonych wierzycieli – wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeśli jest mu winien więcej, a dłużnik ostatnio dopuścił się aktów upadłości, takich jak niespłacanie zobowiązań, popełnienie czynów oszustwa płatnicze, unikanie wierzycieli, potajemne zbywanie lub ukrywanie aktywów itp. Więcej dowiesz się na stronie http://komornikbobek.pl/.

Upadłość zwykle nie dotyczy wierzycieli zabezpieczonych, ponieważ mają oni prawo do odzyskania zabezpieczenia wniesionego przez osobę fizyczną lub korporację jako zabezpieczenie długów, takie jak hipoteka na majątku dłużnika lub zastawy na sprzęcie biznesowym.

Bankructwo osobiste lub niezarejestrowane

Jeśli firma jest jednoosobową działalnością gospodarczą lub spółką osobową, z prawnego punktu widzenia jest to jej firma, więc gdy grozi im bankructwo, w grę wchodzi cały jej majątek, a procedury upadłościowe są takie same. Innymi słowy, majątek przedsiębiorstwa nie może być oddzielony od majątku osobistego, więc upadłość małej firmy jest w istocie upadłością osobistą. Do spłaty długów potrzebne są pieniądze.

Upadłość małych firm jest inna w przypadku firm zarejestrowanych, ponieważ korporacje są niezależnymi podmiotami prawnymi. Prowadzenie spółki osobowej zapewnia właścicielowi małej firmy ochronę przed odpowiedzialnością; to majątek przedsiębiorstwa podlega przepadkowi, a nie indywidualny. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy (co jest wymagane w wielu przypadkach w celu zabezpieczenia finansowania dłużnego) właściciele firm zastawili aktywa osobiste jako zabezpieczenie długu (np. Hipoteki na majątku osobistym itp.).

W przeciwnym razie procedury upadłościowe są zasadniczo takie same, jak w przypadku upadłości konsumenckiej. Firma jest zmuszona do ochrony przed upadłością lub dobrowolnie ubiega się o ochronę przed upadłością, a cały majątek firmy zostaje przekazany Powiernikowi ds. Upadłości, który je sprzedaje i przekazuje środki wierzycielom.

Pamiętaj, że jeśli Twoja firma jest zarejestrowana i nie może odprowadzać podatków i jest zmuszona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, kanadyjska agencja podatkowa ma pierwszeństwo w stosunku do aktywów firmy przed wszystkimi innymi zabezpieczonymi wierzycielami. Należy również pamiętać, że dyrektorzy firm mogą również zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli istnieją nieodebrane potrącenia ze źródła (podatek dochodowy, ubezpieczenie zatrudnienia,  lub niezapłacony podatek obrotowy.

 

Alternatywy dla ogłoszenia upadłości

Propozycja konsumencka polega na negocjowaniu częściowej spłaty długów w zamian za umorzenie przez wierzycieli pozostałej kwoty. Propozycja konsumencka ma dużą zaletę dla przedsiębiorców indywidualnych i partnerów, ponieważ w przeciwieństwie do ogłoszenia upadłości Twoje aktywa osobiste nie podlegają zajęciu.

Z punktu widzenia wierzyciela propozycja konsumencka jest lepsza niż upadłość, ponieważ pozwala im przynajmniej odzyskać część niespłaconego długu, podczas gdy w postępowaniu upadłościowym mogą stracić całość.

Bloger, człowiek o otwartym umyśle. Miłośnik sportów ekstremalnych, smacznej kawy i festiwali muzycznych.