Strefa Jasło

Finanse Dom Zdrowie – Informacje

Finanse

Jak odzyskać swoje pieniądze?

Windykacja polubowna dzieli się na windykację zdalną, w której skład wchodzi windykacja telefoniczna oraz listowa, a także windykacja osobista, czyli spotkania z dłużnikiem, mediacje między wierzycielem a dłużnikiem. W windykacji sądowej uzyskuje się przeciwko dłużnikowi tytuł egzekucyjny, którym jest nakaz spłaty lub wyrok sądowy. Taki tytuł egzekucyjny opatruje się tytułem wykonawczym, czyli klauzulą wykonalności. Wyróżnić można windykację komorniczą oraz pokomorniczą. Ten typ windykacji obejmuje pełną obsługę kontaktów z komornikiem – dochodzi do przekazania egzekucji, nadzoru egzekucji, wnioskowania o egzekucję z konkretnego majątku, licytacji mienia ruchomego, nieruchomości, wznowienia egzekucji. Takie egzekucje prowadzi na przykład komornik Poznań stare miasto. Jednak odzyskiwanie wszystkich długówmoże wejść właśnie na drogę sądową – jest to tzw. windykacja twarda, która polega na uzyskaniu wyroku sądowego z wezwaniem do spłaty długu. Jeśli to nic nie daje, do odzyskiwania należności wkracza komornik. Najczęściej jednak udaje się odzyskać dług na drodze windykacji polubownej.

Windykacja komornicza

Bez wątpienia odzyskiwanie wszystkich długównie jest łatwe. Poszukuje się na drodze wywiadu gospodarczego majątku ukrytego, który należy do dłużnika, a który mógłby zaspokoić roszczenia wierzyciela. Windykacja karna obejmuje prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi w przedmiocie egzekucji. W Polsce najczęściej odzyskiwanie długów kończy się na windykacji polubownej, a ta polega na wysyłaniu do dłużnika pism nakłaniających do spłaty zadłużenia.

Niektóre firmy korzystają z call center, a w nich wyszkoleniu pracownicy kontaktują się z dłużnikiem i nakłaniają go do polubownej spłaty zadłużenia – dochodzi do tzw. ugody. Jest wiele firm komorniczych na polskim rynku, które oferują swoje usługi w tym zakresie. Można korzystać nie tylko z metod windykacji polubownej, ale również windykacji twardej, kiedy sprawa wchodzi na drogę sądową. Dużo łatwiejsze i zazwyczaj szybsze jest odzyskiwanie długów na drodze polubownej, dlatego warto zwrócić się najpierw do firm windykacyjnych.

Egzekucja komornicza dla wielu firm wydaje się ostatecznością, ponieważ w przypadku uprowadzenia masowych sprawa, często jest tak, że trzeba ponieść koszty, a wielu dłużników jest niewypłacalnych. Z tego powodu firmy windykacyjne próbują zazwyczaj sprawę załatwić polubownie.

Bloger, człowiek o otwartym umyśle. Miłośnik sportów ekstremalnych, smacznej kawy i festiwali muzycznych.